Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2019

Reposted fromshakeme shakeme viafoodforsoul foodforsoul
4390 3192
Reposted fromidana idana viaJagalskardig Jagalskardig
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viaiga-xvl iga-xvl
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiga-xvl iga-xvl
8676 a0a6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadzony dzony
4190 8826
Reposted fromursa-major ursa-major viadzony dzony

August 08 2019

Tak mi się nie chcę tak bardzo nie chcę lecz kiedyś jeszcze  będę seksi
— Mikromusic
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
6455 6b12 500
Reposted frombrumous brumous viadzony dzony
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
6785 18e2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran - "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frombeckycue beckycue viairmelin irmelin
7026 a6cd 500
Lublin.
Reposted frommargharett margharett viairmelin irmelin
2963 09a3
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

August 03 2019

Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin

July 30 2019

1152 026e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacoeurina coeurina
9134 8f4d 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viacoeurina coeurina
7520 8c37 500
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viadzony dzony
7869 cd23 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaKerouac Kerouac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...