Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

6984 30bf 500

antique-erotic:

A portrait of an eye-catchingly handsome young man, gloriously garlanded with leaves and flowers, taken by Wilhelm von Gloeden around the turn of the last century. Beautiful!

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viabarock barock
2645 1d65 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaxannabelle xannabelle
1483 af54 500

dinnerwithannawintour:

“Cuba” photographed by Mikael Jansson for Porter Magazine

Reposted fromenyopax enyopax viaaniuszka aniuszka
Niektórzy ludzie z konieczności schodzą na manowce, ponieważ właściwej drogi w ogóle dla nich nie ma.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viavaka vaka
2658 d703 500

xwg:

The Young Pope (Paolo Sorrentino, 2016)

Reposted fromLittleJack LittleJack viabeinthe beinthe
Jak dobrze Mogę zbierać
jagody w lesie
myślałem
nie ma lasu i jagód.

Jak dobrze Mogę leżeć
w cieniu drzewa
myślałem drzewa
już nie dają cienia.

Jak dobrze Jestem z tobą
tak mi serce bije
myślałem człowiek
nie ma serca.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromolewka olewka viavaka vaka
ptaku mojego serca  nie smuć się  nakarmię cię ziarnem radości  rozbłyśniesz  
ptaku mojego serca nie płacz nakarmię cię ziarnem tkliwości  fruniesz   
ptaku mojego serca z opuszczonymi skrzydłami  nie szarp się  nakarmię cię ziarnem śmierci  zaśniesz
— Halina Poświatowska.
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viavaka vaka

April 24 2017

4298 58c1 500
Reposted frommollim mollim viavaka vaka
0462 cfef
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viairmelin irmelin
1988 4a38 500
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
5090 e444
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
9414 232f 500
Reposted fromjustblog justblog viabarock barock
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viagrzej grzej

April 23 2017

1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran
0973 e2a1
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
Życie na poczekaniu. Przedstawienie bez próby. Ciało bez przymiarki. Głowa bez namysłu.
Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, niewymienna. 
— W. Szymborska
Reposted fromcoeurina coeurina viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl