Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

7626 7a23 500
Reposted fromidiod idiod viazvr zvr
2069 79ec
Reposted fromLittleJack LittleJack viakrzysk krzysk
1561 7456
Reposted fromnoticeable noticeable viachlodnawdowa chlodnawdowa
4756 3e21
Reposted fromEkran Ekran
4825 899e
Reposted fromEkran Ekran
4895 b93b
Reposted fromEkran Ekran
Kiedy znalazłem się na dnie, usłyszałem pukanie od spodu
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromlaluna laluna vialittlewhitelies littlewhitelies
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol vialittlewhitelies littlewhitelies
9019 4023
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viaxannabelle xannabelle
Strumień twoich słów zakończony słowospadem z wysokości ust  spada ciężką masą na mnie.  Wiem że wiesz że nie śpię,  kiedy milczę myślę.
Dorośnij. Dorośnij. 
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viaxannabelle xannabelle
Miała straszną ochotę powiedzieć mu jak najbanalniejsza z kobiet: nie puszczaj mnie, przytul mnie do siebie, trzymaj mnie, zawładnij mną, bądź silny! Ale to były słowa, których nie mogła i nie umiała wypowiedzieć.
— M. Kundera
Reposted fromtomowa tomowa viaxannabelle xannabelle
4908 8358
Reposted fromEkran Ekran
5020 1933
Reposted fromEkran Ekran
2193 4341 500

1972projects:

CRONACA DI UN AMORE: Ferdinando Sarmi and Lucia Bose in Michelangelo Antonioni’s 1950 debut

http;//www.1972projects.blogspot.com

Reposted fromLittleJack LittleJack viaxannabelle xannabelle
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
6697 4b4a 500
Reposted frompiglet piglet viahelenburns helenburns
0711 3c1a 500
Reposted fromfatique fatique viahelenburns helenburns
5586 88de
Reposted fromEkran Ekran
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl