Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

3078 2883

March 17 2017

0885 a30d 500

zzzze:

Beuford Smith
Paul Chambers, John Coltrane, c. 1970
Vintage gelatin silver print

Poeta to taki, co umie w ładny sposób być nieszczęśliwy.
— Stanisław Lem - "Szpital przemienienia"
8601 bfe7 500

hauntedbystorytelling:

Anonymous photographer, Japan, 1954 / Courtesy Galerie Lumière des Roses / source

Reposted fromSuzi Suzi viairukandjisyndrome irukandjisyndrome

March 16 2017

6166 8abc 500

paxmachina:

London, 1955

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaiga-xvl iga-xvl
9814 ccb8 500

loumargi:

The Morning Stars (1887), Sarah Paxton Ball Dodson

Reposted fromAJK AJK viailovemovies ilovemovies
4531 6fb4 500

qpulm:

Voyage in Time (Andrei Tarkovsky, 1983)

 Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— Halina Poświatowska
Reposted fromnfading nfading viapouler pouler
Chciałbym wiele czytać i zaspokajać swoją ciekawość różnych rzeczy, rozmyślać - nie jestem pewny dokładnie o czym, koniec końców nie sposób zaplanować myśli. Nie lubię biegania za kobietami, nie lubię tracić czasu na jałowe rozmowy towarzyskie ani na uganianie za tym, co jest praktycznie znane jako przyjemności. A jednak przekonuje się, ze z jakiegoś powodu i wbrew swojej woli spędzam większość czasu pogrążony właśnie w tych zajęciach - to niezbadany rodzaj obłędu.
— Aldous Huxley – Jak suche liście
Reposted fromstonerr stonerr viapouler pouler
6800 6a2e 500

wehadfacesthen:

Paris after the Liberation, 1944, photo by Lee Miller

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapouler pouler

March 15 2017

I may be an unbeliever, but I am an unbeliever who has a nostalgia for a belief.
— Pier Paolo Pasolini
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
5845 b898
3513 a021
Reposted frommimi-raczynska mimi-raczynska viaaniuszka aniuszka
9363 d6bb 500

edenliaothewomb:

Charlotte Rampling, photographed by Annie Leibovitz for Vanity Fair, March 2016.

oh God I love this photo so much. need to print it out and hang it on the wall.

Reposted fromasafeather asafeather viachlodnawdowa chlodnawdowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl