Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2016

Stań się słońcem, a wszyscy cię zobaczą.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
3858 b944
Reposted fromblubra blubra viamarghot marghot
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
Reposted fromsotired sotired viaxvou xvou

- Mam iść tam za nim? - niespokojnie zapytał mistrz.

- Nie - odpowiedział mu Woland.- Po co iść za tropem tego, co się już skończyło?

— Bułhakow
Reposted frometerycznie eterycznie viahormeza hormeza
Reposted frome-punc e-punc viahormeza hormeza

December 03 2016

2989 d408
Reposted fromoll oll viadestroyed destroyed
8251 82b1 500
Krakow, Poland, 1920s.
0822 e415
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabeinthe beinthe
7149 54a8 500
Reposted fromlsx lsx viafilmowa filmowa
1386 fbe7
Reposted fromardoise ardoise viavaka vaka
7930 a4b7 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viavaka vaka
Play fullscreen
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin

December 02 2016

Spojrzenie nieraz jest długą rozmową.
— Broniewski
Reposted from61sekund 61sekund viapamieciodlegle pamieciodlegle
6709 8c5a

wendigowitch:

Carrie Fisher behind the scenes of The Empire Strikes Back

Reposted fromnietzstache nietzstache viawindingroad windingroad
0359 afee 500
Reposted fromfelicka felicka viaoldstuff oldstuff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl