Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

1775 4928 500

nicedawg:

James Dean - antique victrola and records

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viachlodnawdowa chlodnawdowa
6395 2c9d
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaretro-girl retro-girl
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaaskman askman
6638 a7bb
Reposted fromkarahippie karahippie
8837 4d7a 500

Gaetano Previati, Women Smoking Hashish

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazvr zvr
8429 8bac
Twoje ciało to muzeum klęsk żywiołowych.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl viaquotes quotes

June 19 2017

5111 415c
Reposted fromkarahippie karahippie

June 18 2017

2188 5242 500
Reposted fromczylipapryczkaczili czylipapryczkaczili viacyna cyna

June 17 2017

2188 5242 500

Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (...) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (...) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromlimni limni viapamieciodlegle pamieciodlegle
1415 076a 500
Reposted fromretro-lover retro-lover
1813 abf4
Reposted fromrisky risky viapamieciodlegle pamieciodlegle
9817 2a40 500

last-picture-show:

“Oh, art is too hard”

- Andy Warhol

Co było wielkie, małem się wydało.
Królestwa bladły jak miedź zaśnieżona.

Co poraziło, więcej nie poraża.
Niebiańskie ziemie toczą się i świecą.

Na brzegu rzeki, rozciągnięty w trawie,
Jak dawno, dawno, puszczam łódki z kory.

— Czesław Miłosz
2701 707f 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viaoldstuff oldstuff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl