Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

5341 96f3 500

tenonder:

A Short Film About Killing (1988), Krzysztof Kieślowski.

Reposted fromLittleJack LittleJack viafilmowy filmowy
Milczenie też głos. I także słowa. Tylko słowa, które straciły wiarę w siebie.
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
7261 99e4 500
3802 6ceb
Reposted fromstrangeee strangeee viapamieciodlegle pamieciodlegle
Audrey Hepburn and George Peppard in ’Breakfast at Tiffany’s’, directed by Blake Edwards, 1961
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viafilmowy filmowy
4303 c5b2
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viagrzej grzej
9493 e379
Reposted fromstrangeee strangeee viaJakisproblem Jakisproblem

February 22 2017

4619 c0e8
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viafoodforsoul foodforsoul
Kobieta, która nie ma swoich ulubionych perfum, jest jak kobieta bez przyszłości.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viafoodforsoul foodforsoul
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko

February 21 2017

6790 836c 500

double portrait of Marie and P.S. Krøyer
1890
it was their honeymoon in italy
he painted her and she painted him 

Człowiek nigdy nie jest uodporniony. Może się tylko do wielu rzeczy przyzwyczaić.
— Erich Maria Remarque - "Łuk Triumfalny"
Reposted frommisery misery viacytaty cytaty
8152 5ada 500
Barcelona
Reposted frompeper peper viaxannabelle xannabelle

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viadooomiiin dooomiiin
2255 59cd 500
Reposted fromink ink viadooomiiin dooomiiin
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viadooomiiin dooomiiin
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
1137 fd9e 500
Reposted fromlaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl