Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2018

Reposted fromdreamadream dreamadream viairmelin irmelin
1459 bd81 500
beksiński.
Reposted fromrol rol viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn viagonnabebetter gonnabebetter
2602 4923 500

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

5212 83ff 500
Reposted fromverronique verronique viahelenburns helenburns
1732 e755
Reposted fromdoedeer doedeer viahelenburns helenburns
4242 6a19 500
Reposted fromverronique verronique viahelenburns helenburns
3896 f825 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viahelenburns helenburns
3206 3563 500

garadinervi:

The Rain People, 1969
Written and Directed by Francis Ford Coppola

Japanese poster

(via)

Reposted fromreckon reckon viahelenburns helenburns
1190 6845 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viahelenburns helenburns
8424 311f 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaGabreiila Gabreiila
7069 60a5
Reposted fromkarahippie karahippie
5214 71be 500
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes

June 30 2018

Znalezione obrazy dla zapytania if worst come to worst chandler
Reposted fromciarka ciarka viacoeurina coeurina
4793 347d 500
Reposted frombrumous brumous viacoeurina coeurina

June 29 2018

Chwyć mnie za włosy, oprzyj o ścianę
Kochaj aż całkiem myśleć przestanę
— Maria Peszek
Reposted fromkatalama katalama vialittlewhitelies littlewhitelies
5075 eb22
Reposted fromnettle-carrier nettle-carrier viacoeurina coeurina
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viaretro-girl retro-girl
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaWilalena Wilalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl